Image 20 of 54
Previous image Next image
Jurjev Polskoj. Michajlo-Archangelskij monastir. Výstavka vyřezávaných rámů oken z okolních vesnic.